Bruto nationaal geluk | Maarten Desmet

Er is behoefte aan een nieuw economisch paradigma en het Himalaya-koninkrijk Bhutan komt met bruto nationaal geluk. Een holistische benadering voor duurzame ontwikkeling waarbij sociaal, economisch, ecologisch en cultureel kapitaal op een gelijkwaardige manier wordt beschouwd. Maarten Desmet laat zien hoe we onderliggende en onderling verbonden informatie kunnen ontdekken en gebruiken op basis van geluksindicatoren.

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=i43X0pS094Q

Meer informatie over duurzaamheid:
> BNG